Ρέικι

Τι είναι το ρέικι;

Το ρέικι είναι μια λειτουργία διαμεσικής μετάδοσης κοσμικής ενέργειας, η οποία συνήθως διαμορφώνεται, κατανέμεται και αξιοποιείται αυτόνομα από τον ίδιο τον οργανισμό του αποδέκτη στα ενεργειακά κέντρα και στους κυτταρικούς ιστούς, με αποτέλεσμα την διάσπαση και αποβολή συσσωρευμένων ενεργειακών φορτίων λανθάνουσας λειτουργικής κατάστασης και την επιπλέον παροχή ζωτικής ενέργειας με αποτέλεσμα την ενίσχυση της φυσικής άμυνας και αυτοθεραπείας σε όλες τις κατηγορίες των παθήσεων.

Η λέξη ρέικι είναι Ιαπωνική και σημαίνει «πνευματική ενέργεια». Η παραδοσιακή ιαπωνική τεχνική του ρέικι μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε ιατρική θεραπεία, φαρμακευτική αγωγή και ψυχολογική θεραπεία, ενώ δεν έχει παρενέργειες και είναι ασφαλής για όλους. Μπορεί να συμβάλλει στην ανάρρωση, την αποκατάσταση και τη βελτίωση της υγείας, ενώ παράλληλα μπορεί να παρέχει ευεξία, βαθιά χαλάρωση, γαλήνη, αισιοδοξία, ήπια αποτοξίνωση και ψυχοσωματικό καθαρισμό. Επίσης, βελτιώνει τη διάθεση και την άμυνα του οργανισμού. Το ρέικι δεν στηρίζεται στην αυθυποβολή ή την πίστη και δεν υποκαθιστά την ιατρική ή την ψυχολογική διάγνωση και θεραπεία. Η θεραπεία ρέικι είναι συμπληρωματική και ολιστική.

picture of a woman getting a belly massage